acelab arbejder på at styrke relationer og social sammenhængskraft lokalt. Det kan være i et boligområde, på et campus eller på et plejehjem. Samspillet med de fysiske rammer spiller en vigtig rolle her. Det samme gør inddragelsen, uanset om det er brugere, borgere eller beboere.

Konkret arbejder acelab ofte i boligområder med fokus på almene, udsatte boligområder. Det kan være et analyse projekt der skal afdække brugen af fællesfaciliteter eller det kan være tilrettelæggelse af en temadag med fokus på kommunikation i en afdelingsbestyrelse. Det kan være en brugerproces på et plejehjem i forbindelse med nyindretning eller det kan være en visionsproces for DTU campus. Det vigtigste er, at det handler om menneskers interaktion med hinanden og de fysiske rammer. Og så er det vigtigt med en god proces. Det kræver tid, indsigt og dialog. acelab sætter en ære i, at alle opgaver hviler på netop det fundament.

Værktøjskassen er i orden og acelab udarbejder eksempelvis også evalueringer og fondsansøgninger samt faciliterer workshops, møder, temadage mm.

acelab arbejder ofte i partnerskaber med f.eks. designere, landskabsarkitekter, og  bruger  netværket til at skræddersy det rigtige team til opgaven.