Jeg udarbejder blandt andet analyser af sociale problemer i boligområder eller social adfærd i et kontorlandskab.

Mine analyser kan bestå af viden indhentet fra procesforløb som jeg - eller andre - har varetaget. Desuden kan der indgå socioøkonomiske data, research fra fagkilder og egentlig statistik. Jeg udarbejder også spørgeskemaundersøgelser som kan supplere eksisterende viden eller være en undersøgelse for sig. Mine slutprodukter ser meget forskellige ud - fra klassiske rapporter til pixi idekataloger.

Jeg prioriterer at bruge tid på at overlevere min analyse til kunden og giver anvisninger til hvordan den nye viden anvendes bedst muligt.