Kort C.V.

Jeg er kulturgeograf med speciale i by- og social geografi. Som geograf er jeg interesseret i koblingen mellem det sociale og det rumlige. Jeg henter min energi i mødet med mange forskellige mennesker og jeg planlægger og afvikler 'håndholdte' processer. Jeg er medlem af Danske facilitatorer og henter bl.a. min viden om gode processer herfra.

2013-nu Indehaver af acelab

2009 - 13 Analyse og proceskonsulent i DesignCure

En ud af fire initiativtagere til – og partnere i - DesignCure. DesignCure arbejder med rum og indretning. Jeg varetog brugerinddragelsesprocesserne og afdækkede kundernes behov og ønsker for de nye rammer

2005 - 13 Boligsocial konsulent i Boligforeningen 3B

I 3B samarbejdede jeg med mange parter om at løfte udsatte boligområder. Varetagelse af årelange processer fra opstart af nye helhedsplaner til drift til evaluering af resultaterne

2004-5  Projektmedarbejder i Freja ejendomme A/S

2003-4   Underviser i geografi på Det Frie Gymnasium og Gentofte HF

2002  Cand.scient i kulturgeografi fra Københavns Universitet