I mit arbejde benytter jeg mig af både kvalitative og kvantitative metoder. I alle mine opgaver anvender jeg projektledelsesværktøjer som styrer projektet fra opstart til mål.

Jeg registrerer adfærd, f.eks. arbejdsgange, på stedet. Eller jeg planlægger en proces, hvor  brugerne selv udfører deltagende observationer i form af f.eks. fotodagbog og logbogsregistreringer.

Jeg planlægger, udfører og samler op på brugerprocesser der er skræddersyet efter kundens behov.

Jeg udfører interviews en til en eller i fokusgrupper.

Jeg formgiver workshops der skaber ny viden blandt deltagerne - og dermed mulighed for forandringer.

Hvor det er relevant, indhenter jeg statistik, som jeg forarbejder til eksempelvis figurer der skaber overblik.