13.05.16: acelab skal udvikle koncept til seniorbofællesskab på Brøndby Strand

acelab skal hjælpe afdelingsbestyrelsen med at udvikle et koncept for et seniorbofællesskab som forhåbentlig kan opføres i forbindelse med den store helhedsplan i området.

Det er en sjældenhed, at der opføres bofællesskaber i forbindelse med renoveringsager og endvidere ikke ofte disse opføres i etageejendomme. Muligvis kan processen støttes af fondsmidler.

Tilbage