08.08.16: Evaluering og ferien er slut, nye opgaver venter

Så er sommerferien slut og nye opgaver venter forude. Primo juli blev acelabs evaluering for den boligsociale helhedsplan i NV og for KK afsluttet, det kom der et fint resultat ud af, se her:

Samarbejdet i Århus om udvikling af et brugervenligt DGNB værktøj fortsætter og vi er nu nået til testfasen. Den fysiske helhedsplan på Stærevej i Kbh. NV hvor acelab varetager beboerinddragelsen starter op i august, og der er nye møder om hjørnet med blandt andet 3B om en mulig opgave i Høje Gladsaxe samt med Boligselskabet Sjælland om udvikling af en mobil informationsskærm.

acelab blev i øvrigt medlem af Byens Netværk lige før ferien.

Tilbage