30.01.17 Strategidag for alle afdelingsbestyrelser i Al2Bolig

acelab skal stå for planlægning og facilitering af en temadag for alle afdelingsbestyrelserne i Al2Bolig. Godt 100 mennesker skal sammen omsætte Al2Boligs strategi til målsætninger indenfor fire strategiske områder: organisationsudvikling, byggeri og samarbejder, økonomi og samfundsansvar.

 

Tilbage