Alle mine processer har to formål. Dels skaber de ny viden og dem som deltager i processen får anskuet deres boligområde, arbejdsplads, vaner eller anden social adfærd fra nye vinkler. Dels styrker de deltagernes sociale relationer.

Afhængig af opgavens kompleksitet og omfang kan en proces have en varighed af alt fra en time til et år. Formen kan se vidt forskellig ud, men kan være et workshopforløb, en møderække eller fokusgruppeinterviews - eller en blanding af flere komponenter.

Jeg bruger min viden indenfor facilitering til at få alle procesdeltagernes evner og engagement i spil.