Mange af mine produkter er skriftlige, men de kan se vidt forskellige ud - det kan være en pixi med mange billeder, det kan være et notat eller en mere traditionel rapport. Jeg afleverer også mine opgaver som mundtlige oplæg. Konkret udfører jeg:

Evalueringer og nulpunktsmålinger

Spørgeundersøgelser

Kortlægning af byområder/lokalsamfundsanalyser

Socioøkonomiske analyser

Opsamling på brugerprocesser

Endvidere yder jeg støtte til fundraising og jeg faciliterer møder, som ikke nødvendigvis er en del af mit eget projekt.